อัลบั้มภาพ "ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ( ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 )
 
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสมปอง ช่วยเนียม นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่.. 1. นางสาวสุนิษา ชูปาน โอนย้ายมาจากอบต.คีรีเขต จังหวัดยะลา มาปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดกองการศึกษา 2. นางสาวสุมาลา แดงปก บรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักปลัด 3. นางเกศราภรณ์ เรืองอินทร์ บรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งลาน สังกัดทต.ตำนาน . พนักงานอบต.คีรีเขต จังหวัดยะลา และครอบครัวของข้าราชการทั้ง 3 ตำแหน่ง ที่ได้ร่วมกันเดินทางมาส่งข้าราชการโอนย้ายและข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มาปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลตำนาน ในวันนี้ . #งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลตำนาน

 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325