อัลบั้มภาพ "โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโตร๊ะ หมู่ที่ 8"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโตร๊ะ หมู่ที่ 8 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 )[ 1 ][ 2 ]  >  >> 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ช่วยเนียม นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน มอบหมายให้นายโอภาส ร่วงเหมือน รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ปกครองในพื้นที่ ประชาชนชาวตำบลตำนาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ครูและบุคลากรในสังกัดทต.ตำนาน . เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดโตร๊ะ หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตำนาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตำบลตำนาน

 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325