อัลบั้มภาพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
* อัลบั้ม *
ประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ณ  สำนักงานสาธารณสุขจ
ประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานสาธารณสุขจ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2564
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น มอบถุงยังชีพให้ก
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น มอบถุงยังชีพให้ก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กรกฏาคม 2564
พิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง
พิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2564
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2564
กองช่าง การลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมเปลี่ยนโคมไฟ
กองช่าง การลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมเปลี่ยนโคมไฟ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564

ลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และซ่อมแซมหลังคา ณ ศาล
ลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และซ่อมแซมหลังคา ณ ศาล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
ประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2564
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ต้องกักตัวโควิด 19
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ต้องกักตัวโควิด 19
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งลา
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งลา
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564
ถมหินถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 12
ถมหินถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 12
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564

นายกฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรางระบาย
นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรางระบาย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564
เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ในพื
เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ในพื
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564
ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลตำนาน
ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลตำนาน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2564
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มในคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้น
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มในคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้น
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2564
ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่แปลงนาสาธิต
ลงพื้นที่ติดตามการจัดเตรียมสถานที่แปลงนาสาธิต
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 กรกฏาคม 2564

ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2564
ลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลตำนาน
ลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลตำนาน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2564
ประชุมรับทราบปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท
ประชุมรับทราบปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโคกคีรี-ควนปอม
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายโคกคีรี-ควนปอม
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2564
กองช่างลงพื้นที่สำรวจแผนที่ภาษี ในพื้นที่หมู่ที่ 8
กองช่างลงพื้นที่สำรวจแผนที่ภาษี ในพื้นที่หมู่ที่ 8
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2564