อัลบั้มภาพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
* อัลบั้ม *
ถมหินคลุกไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ในพื้นที่หมู่ที
ถมหินคลุกไหล่ทาง พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ในพื้นที่หมู่ที
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติฯ (ร่มเมือง - ลำปำ)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติฯ (ร่มเมือง - ลำปำ)
(จำนวน 33 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตำนาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตำนาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2565
กิจกรรมทำบุญสำนักงานทต.ตำนาน เนื่องในโอกาส
กิจกรรมทำบุญสำนักงานทต.ตำนาน เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำ
(จำนวน 72 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2565
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 3
ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ครั้งที่ 3
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลนาท่อม เนื่องในโอกาสการศึกษาดูงานการถ่ายโอนสถานศึก
เทศบาลตำบลนาท่อม เนื่องในโอกาสการศึกษาดูงานการถ่ายโอนสถานศึก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565
แข่งขันกีฬาซัดต้ม งานสืบสานศิลป์ถิ่นมโนราห์ หน้าศาลากลางจังห
แข่งขันกีฬาซัดต้ม งานสืบสานศิลป์ถิ่นมโนราห์ หน้าศาลากลางจังห
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2565
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสภาท้องถิ่นฯ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสภาท้องถิ่นฯ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
กิจกรรมการร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำคณะผู้บริหารทต.ตำนาน
กิจกรรมการร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำคณะผู้บริหารทต.ตำนาน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ด่านชุมชนตำบลตำนาน
โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ด่านชุมชนตำบลตำนาน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565

ต้อนรับ
ต้อนรับ "นางสาวจิราภรณ์ สิงหะพล " นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2565
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6 ปีการศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ี 6 ปีการศึกษา
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างอ
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างอ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มีนาคม 2565
ลงพื้นที่ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ท่อน้ำอุดตัน ในเขตพื้นที่ หมู่
ลงพื้นที่ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ท่อน้ำอุดตัน ในเขตพื้นที่ หมู่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2565
Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 52 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2565

ต้อนรับ
ต้อนรับ "นายสุมล รักแดง ปลัดเทศบาล"
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มีนาคม 2565
โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง บ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม
โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง บ้านโคกคีรี - บ้านควนปอม
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มีนาคม 2565
โครงการการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม
โครงการการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
การนำเสนอผลงาน สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งล
การนำเสนอผลงาน สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565