อัลบั้มภาพ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
* อัลบั้ม *
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ทุกวันจันทร
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ทุกวันจันทร
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 47 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2565
“โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น” และ “โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชก
“โครงการเด็กดีศรีท้องถิ่น” และ “โครงการเด็กดีศรีอุบลรัตนราชก
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม Big Cleaning Day
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2565
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2565

ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความเรียบร้อยของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ
ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความเรียบร้อยของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2565
ด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
ด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2565
พิธีเปิดด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
พิธีเปิดด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2564
ด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
ด่านชุมชนตำบลตำนาน 7 วัน อันตราย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตำนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2564
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ตามที่ได้รับแจ้ง
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ตามที่ได้รับแจ้ง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ลงพื้นที่สำรวจแผนที่ภาษี
ลงพื้นที่สำรวจแผนที่ภาษี
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2564
เร่งดำเนินการบรรจุกระสอบทราย นำไปวางช่วยกั้นน้ำตามจุดต่างๆ ท
เร่งดำเนินการบรรจุกระสอบทราย นำไปวางช่วยกั้นน้ำตามจุดต่างๆ ท
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2564

ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย ULV กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลื
ฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย ULV กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลื
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ตามที่ได้รับแจ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวั
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ตามที่ได้รับแจ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวั
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดสถานที่ ที่ได้จัดให้เป็น
ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดสถานที่ ที่ได้จัดให้เป็น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขุดลอกคลอง ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ขุดลอกคลอง ซ่อมแซมถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการประชาชน ที่ต้องการมาลอ
ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับให้บริการประชาชน ที่ต้องการมาลอ
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564