Username
Password

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือน 1 มกราคม 2564 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2564
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ไตรมาศ 221042564_210421_124936.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2564 เวลา 12:47 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325