Username
Password

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งลาน เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะ ศพด_271021_154948.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 15:48 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325