Username
Password

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญาจ้างทำของโครงการขุดลอกเหมืองสายโคกขาว-ช่องสะพาน หมู่ที่ 8 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร สัญญาโคกขาว03112564_031121_145033.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:48 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325